Palvelumme

Reittisuunnittelu

 • Maankäytönsuunnittelu
 • Arviot
 • Luvitukset

Sähköverkkojen suunnittelu, 0,4 kV, 20 kV ja 45kV

 • Sähkötekninen suunnittelu
 • Maastosuunnittelu
 • Rakennesuunnittelu
 • Dokumentointi
 • Tarkastukset
 • Valvonta
 • Konsulttipalvelut
 • Viranomaisluvat, lausunnot

Paikannuspalvelut

 • Rajapyykkien paikannus
 • Linjan merkkaus
 • Kohteiden paikannus
 • Kaapelien ja putkien paikannus

Merkkauspalvelut

 • Tontit

 • Rakennuspaikat

 • Pellot ja ojalinjat

 • Tielinjaukset

 • Linjat ja putkireitit

Kartoituspalvelut

 • Pituus- ja poikkileikkaukset.

 • Profiilit.

 • Massojen ja pinta-alojen laskennat.

 • 3D kuvat

 • Tiet ja reitit

 • Linjat

 • Luotaukset

 • Tarkemittaukset

Tiedonsiirto

 • Kohteiden siirto kartalta maastoon

 • Kohteiden siirto maastosta kartalle

 • Sijaintitiedon siirto eri tietojärjestelmiin

Kartat

 • Reittikartat

 • Teemakartat

 • Suunnitelmakartat

Sähköasennus

Sähköpätevyys S1:stä vastaavat tehtävät, esim

 • Kiinteistösähköverkot

 • Jakeluverkon järjestelmät

 • Teollisuuden sähköverkot

 • Varavoimajärjestelmät

 • Uusiutuvan energian järjestelmät

 • Mökkisähköjärjestelmät

 • Hajautettu sähköntuotanto

Puunpoistopalvelut

 • Linjat

 • Vierimetsänhoito

Mekaniikkasuunnittelu

 • 3D kuvat

 • Piirustukset

 • Kokoonpanot

 • Räjäytyskuvat

 • yms.