Palvelumme

Reittisuunnittelu

  • Maankäytönsuunnittelu
  • Arviot
  • Luvitukset

Sähköverkkojen suunnittelu, 0,4 kV, 20 kV ja 45kV

  • Sähkötekninen suunnittelu
  • Maastosuunnittelu
  • Rakennesuunnittelu
  • Dokumentointi
  • Tarkastukset
  • Valvonta
  • Konsulttipalvelut
  • Viranomaisluvat, lausunnot

Paikannuspalvelut

  • Rajapyykkien paikannus
  • Linjan merkkaus
  • Kohteiden paikannus
  • Kaapelien ja putkien paikannus

Merkkauspalvelut

  • Tontit

  • Rakennuspaikat

  • Pellot ja ojalinjat

  • Tielinjaukset

  • Linjat ja putkireitit

Kartoituspalvelut

  • Pituus- ja poikkileikkaukset.

  • Profiilit.

  • Massojen ja pinta-alojen laskennat.

  • 3D kuvat

  • Tiet ja reitit

  • Linjat

  • Luotaukset

  • Tarkemittaukset

Tiedonsiirto

  • Kohteiden siirto kartalta maastoon

  • Kohteiden siirto maastosta kartalle

  • Sijaintitiedon siirto eri tietojärjestelmiin

Kartat

  • Reittikartat

  • Teemakartat

  • Suunnitelmakartat

Sähköasennus

Sähköpätevyys S1:stä vastaavat tehtävät, esim

  • Kiinteistösähköverkot

  • Jakeluverkon järjestelmät

  • Teollisuuden sähköverkot

  • Varavoimajärjestelmät

  • Uusiutuvan energian järjestelmät

  • Mökkisähköjärjestelmät

  • Hajautettu sähköntuotanto

Puunpoistopalvelut

  • Linjat

  • Vierimetsänhoito

Mekaniikkasuunnittelu

  • 3D kuvat

  • Piirustukset

  • Kokoonpanot

  • Räjäytyskuvat

  • yms.